Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy jest jednym z najstarszych Parków narodowych w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem obszary naturalnej, pierwotnej puszczy, która przed wiekami pokrywała praktycznie cała Europę. Wiekoszość Puszczy znajduje się na terenie Białorusi, gdzie również podlega ochronie jako Park Narodowy. Jako jedyny z Parków Narodowych w Polsce, terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Białowieski Park Narodowy zamieszkuje stado żubrów, którego w naturalnych warunkach nie spotkamy nigdzie inedzije w Polsce; na tereny poza Puszczą Białowieską żubr został introdukowany. Ponadto Białowieski Park Narodowy jest miejscem zamieszkania wielu rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt, szczególnie ptaków drapieżnych, w tym miedzy innymi bociana czarnego, orlika krzykliwego czy orlika grubodziobego. Symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest żubr. Przez Park poprowadzonych jest wiele szlaków turystycznych, i tylko po nich można się poruszać. W Parku wyznaczone są również tereny ochrony ścisłej, do której dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy naukowi Parku. Dal turystów udostępniony jest fragment zawierający się w części Parku, który podlega ochronie ściślej i można go zwiedzać wyłącznie pod opieką przewodnika. Poza tym można poruszać się po Parku pieszo, rowerem, konno, a zima korzystać z nart.

Śladami Tatarów – Bohoniki i Kruszyniany
Bohoniki są niewielką wioską, którą zamieszkują potomkowie rodzin tatarskich, osiadłych na tych terenach około siedmenstaego wieku. Chociaż wioska liczy zaledwie trzydzieści domów i niewielu mieszkańców, jest atrakcją turystyczną ze względu...
Klasztor Kamedułów w Wigrach
Miejscowość Wigry połozoan jest nad brzegiem jednego z największych jezior w Polsce – jeziora Wigry. Ziemie te, na których obecnie zbudowany jest kamedulski klasztor nadał zakonnikom król Jan II Kazimierz, po zakończeniu wojen polsko – szwedzkich....
Sanktuarium w Kodeniu
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej jest znane przede wszystkim z racji świętego i dcudowenego obrazu, którego historia sięga czasów pierwszych apostołów. Obraz został namalowany na podstawie cudownej figurki, wyrzeżbionje podobno przez samego...

www.magnoliapark.pl/sklepy/monnari internetowy sklep jeździecki