Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim, co do wielkości parkiem narodowym w Polsce, a początki jego powstania przypadają na rok 1973. Do chwili obecnej teren Parku był systematycznie, czterokrotnie powiększany. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest ryś. Ze względu na położenie w łańcuchu górskim Karpat, w Bieszczadzkim Parku Narodowym wysterują dwa pietra klimatyczne. Park ten chroni naturalne zasoby ekosystemowe, charakterystyczne dla niżyzch pięter górskich występujących w Karpatach oraz unikatowość ekosystemową połonin bieszczadzkich. Ponadto powołany został do życia w celu ochrony roślinności oraz specyficznej, niepowtarzalnej fauny bieszczadzkiej. Do gatunków tutaj wystepoujacyhc nalezą miedzy innymi ryś, żbik, dzik, jeleń, wilk, niedźwiedź brunatny, żubr oraz sarna. Świat ptaków reprezentowany jest przez takie gatunki jak puchacz, puszczyk uralski, orzeł przedni, orlik krzykliwy. Świat gadów reprezentuje niezwykle rzadki na terenie Polski wąż Eskulapa, oraz częściej wystepoująca żmija zygzakowata. N terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w miejscowości Ustrzycki Dolne znajduje się Muzeum Przyrodnicze Parku, które zajmuje się działalnością edukacyjną i przyrodniczą. Przez Park poprowadzonych jest wiele szlaków turystycznych, w tym szlaki piesze, rowerowe oraz konne.

Przełom Bugu – park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
Park Krajobrazowy podlaski Przełom Bugu jest obszarem ochrony przyrodniczej, który obejmuje tereny zalewowe i nadzalewowe Bugu, wraz z wyspoiczyznami morenowymi i kemowymi. Park ten obejmuje swoim zasięgiem obszar dolnego Bugu wraz od miast Terespol...
Hajnówka
Hajnówka jest niedużą miejscowością, jednak ważną dla ruchu turystycznego. Położona jest na skraju Puszczy Białowieskiej, stąd często nazywa się ja bramą do Puszczy. Hajnówka ze względu na bliskość granicy białoruskiej, jest również...
Puszcza Augustowska
Puszcza Augustowska jest dużym kompleksem leśnym, zlokalizowanym na terenie trzech państw: Polski, Litwy oraz Białorusi. W Polsce teren Puszczy jest częściowo objęty ochroną przyrodniczą najwyższej rangi – zlokalizowany jest tutaj Wigierski...

maszyny do szycia regeneracja dpf