Góry Izerskie

Góry Izerskie to łańcuch niezbyt wysokich gór, znajdujący się na granicy polsko – czeskiej, wchodzący w skład Sudetów Zachodnich. Najwyższe wzniesienie to Wysoka Kopa o wysokości 1126 metrów nad poziomem morza. Góry Izerskie to góry przeobrazoae pod względem geologicznym, co sprzyja występowaniu w nich surowców mineralnych. Z tego też względu obszar Gór Izerskich był wielokrotnie i od dawnych czasów eksplorowany właśnie pod kątem pozyskania bardziej lub mniej cennych kruszczców. Swego czasu na obszarze Gór Izerskich znajdowano miedzy innymi rubiny, szafiry, agaty, chalcedony czy kryształy górskie. Zdarzały się nawet przypadki, ze znaleziono tutaj samorodki złota. W rejonach Gór Izerskich znajdują się także źródła wód mineralnych, o udokumentowanych właściwościach leczniczych. Krajobraz Gór Izerskich mimo tego, ze są góry niewysokie, jest bardzo urozmaicony, dzięki często fantazyjnym kształtom skałek, uformowanych przez procesy wietrzenia. Obszar Gór Izerskich położony najbliżej granicy z Czechami paręnaście lat temu przeżył prawdziwą katastrofę ekologiczną, zaistniałą na skutek kwaśnych deszczy, nawiedzających ten teren z powodu emitowanych przez czeskie fabryki dymów. Większość drzew na tym terenie uschła. Do dnia dzisiejszego realizowany jest proces reaktywacji obszarów leśnych na tym obszarze. Trene ten objęty jest ochroną przyrodniczą w formie dwóch rezerwatów.

Zamek w Siedlisku
Siedlisko to wieś położona w województwie lubuskim, w której mieści się budowla w postaci zamku, utworzonego tutaj w pierwszej połowie wieku szesnastego. Zamek ton został w dalszych latach wielokrotnie przebudowywany i modernizowany, jednak utrzymał...
Zespół klasztorny w Gościkowie
Gościkowo jest niewielką wsią, swego czasu nosząca nazwę Paradyż, zlokalizowaną w województwie lubuskim. Wieś znana jest przede wszystkim dzięki zlokalizowanemu w niej pocysterskiemu zespołowi klasztornemu, w którym obecnie mieści się Wyższe...
Zespół klasztorny w Żaganiu
Żagań zlokalizowany jest w województwie lubuskim, opływają go wody dwóch rzek: Bobru oraz CZernej. Według podań, gród istniał tu już około siedemsetnego roku, jednak według źródeł historycznych, pierwsza osada została tutaj utworzona...

rolnictwo ekologiczne