Gryfino

Gryfino położone jest przy granicy niemieckiej, bezpośrednio nad Odrą Wschodnią. W pobliżu Gryfina rozciągają się granice Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Gryfino było osadą znaczącą od czasów średniowiecza. W tym okresie należało do zespołu miast hanzeatyckich. Upadek nastąpił po okresie wojen szwedzkich, jednak potem miasto znów podniosło się z odrętwienia. Miasto doznało znacznych zniszczeń w okresie drugiej wojny światowej, szczególnie po wkroczeniu wojsk radzieckich. Mimo wszystko, wciąż istnieje tutaj wiele wartych zobaczenia zabytków, stanowiących atrakcje turystyczne miasta. Na uwagę zasługuje przede wszystkim stara część miasta, z zachowanym układem budowlanym z drugiej połowy trzynastego wieku. W skład tego zespołu wchodzą następujące budynki: Kościół Narodzenia NMP, zbudowany w stylu późnoromańskim i wczesnogotyckim, oraz zespół murów obronnych, zbudowanych na przełomie czternastego i piętnastego wieku. Z czternastego wieku pochodzi również Brama Bańska, która swego czasu strzegła wjazdu do miasta. Zabytkowe są również budynki gospodarskie oraz wieża ciśnień, wchodzące w skład tak zwanej rzeźni, zbudowanej w początkach dwudziestego wieku Budynki te faktycznie służyły jako miejsce produkcji wyrobów wędliniarskich aż do lat dziewięćdzieisiatych dwudziestego wieku. Warto również odwiedzić cmentarz wojenny, utworzony po wojnie, oraz cmentarz komunalny, zorganizowany w poczatakch dwudziestego wieku.

Jezioro Dąbie
Jezioro Dąbie należy do zlewni Dolnej Odry, położone jest w całości w granicach Szczecina. Jest to czwarte co do wielkości jezioro w Polsce, oraz pierwsze w rankingu jezior województwa zachodniopomorskiego. Jest to jezioro deltowe, które ma bardzo...
Trzebnica
Trzebnica jest miastem zlokalizowanym w województwie dolnośląskim. Pierwsze wzmianki na temat miasta pojwiaja się w wieku dwunastym, jednak słowiańska osada istniała tutaj znacznie wcześniej, gdyż niedawno odkryte zostały pozostałości takiej...
Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka położona jest w województwie dolnośląskim, przy ujściu rzeki Bystrzycy do Nysy Kłodzkiej. Osada miejska powstała tutaj około początków czternastego wieku. Bystrzyca jest jednym z nielicznych miast na terenie Dolnego Śląska,...

www.jaroslawiecraj.com.pl