Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska jest miastem założonym w wieku siedemnastym przez wojewodę krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, obecnie należy administracyjnie do województwa małopolskiego. Kalwaria Zebrzydowska jest wpisana na listę Swiatwoego Dziedzictwa Kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Na liście tej Kalwaria widnieje od roku 1999, i jest to jedyny taki zespół w Europie i na świecie. Zespół ten tworzony jest przez sanktuarium maryjno – pasyjne, nad którym piecze sprawują ojcowie bernardyni, a poszczególne skąłdniki kompleksu to zespół architektoniczny, utrzymany w stylu manierystycznym oraz park pielgrzymkowy, pochodzący z wieku osiemnastego. Główną budowle stanowi Bazylik Matki Boskiej Anielskiej, która po licznych przeróbkach architektonicznych prezentuje styl barokowo – rokokowy, wraz z cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej, umieszczonym w jednej z kaplic bazyliki. Kalwarie tworzą otaczjace zespół klasztorny czterdzieści dwie kaplice i kościoły, na których znajdują się Dróżki Jezusa i Matki Boskiej. Co roku organizowane są tutaj nabożeństwa o charakterze maryjnym i pasyjnym, które przyciągają rzesze turystów z całej Polski. W Kalwarii warto także zobaczyć układ urbanistyczny starej części miasta, wraz z kamieniczkami mieszczańskimi, pozostałości pałacu, w którym swego czasu rezydowali Czartoryscy, oraz cmentarz wojskowy żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Wadowice
Wadowice to miasto papieskie, położone w województwie małopolskim, nad rzeka Skawą; przynależność geograficzna sytuuje je na Pogórzu Śląskim. Miasto powstało około wieku czternastego, chociaż zapewne postać grodu miało to miejsce już...
Beskidy
Beskidy wchodzą w pasmo górskie należące do łańcucha Karpat Zewneytrznych i ciągną się na przełomie sześciuset kilometrów, od Czech na zachodzie po Ukrainę na wschodzie, po drodze przebiegając przez teren Polski. Pod względem geologicznym...
Pieniny
Pieniny są pasmem górskim, rozciągającym się na południowe części polki oraz na pólnecnej części Słowacji. Terytorialnie należą do pasma górskiego Karpat. Całość łańcuch górskiego Pienin zlokalizowana jest w zlewni Dunajca, który...

Poznań