Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny, nazywany również Kazimierzem nad Wisłą, wraz z Puławami i Nałęczowem stanowi trójkąt turystyczny. Jest to jedyne w swoim rodzaju miejsce w Polsce, które w specyficzny sposób łączy w sobie wartości kultury materialnej, przyrodniczej z prawdziwie artystycznym klimatem. Położony jest na wzniesieniu na przełomie, który tworzą meandry Wisły. Zespół architektoniczno – urbanistyczny tworzy zespół miejski, na który składa się szereg budowli, w tym przepiękne kamienice na rynku, spichlerz, kościoły oraz wiele innych budynków. Swój charakterystyczny wygląd i oryginalność wykonania budowle zawdzięczają materiałowi, z którego są wykonane, czyli bardzo miękkiemu i łatwemu w obróbce wapieniowi. Atrakcję Kazimierza stanowią nie tylko domy czy budowle wykonane z trwałych surowca, ale także budynki drewniane, którymi sa przede wszystkim domy pochodzące z wieku osiemnastego i dziewiętnastego. Znajdziemy tutaj również dużą ilość zabytkowych spichlerzy, stanowiących osobliwość architektoniczną. Kazimierz Dolny znajduje się w zasięgu obszaru przyrodniczego, objętego ochroną jako Kazimierski Park Krajobrazowy. Kazimierz posiadał również swój zamek, chociaż do dnia dzisiejszego przetrwały tylko ruiny budowli pochodzącej z szesnastego wieku. Głównym kościołem jest Kościół farny, wybudowany w drugiej połowie szesnastego wieku.

Klasztor w Sejnach
Sejny to miasto położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, niedaleko przejścia granicznego z Litwą. Sejny ze względu na swoją lokalizację jest miastem wielokulturowym, w którym przenikają się różne wpływy narodowościowe, w tym wpływy litewskie,...
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim, co do wielkości parkiem narodowym w Polsce, a początki jego powstania przypadają na rok 1973. Do chwili obecnej teren Parku był systematycznie, czterokrotnie powiększany. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego...
Przełom Bugu – park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
Park Krajobrazowy podlaski Przełom Bugu jest obszarem ochrony przyrodniczej, który obejmuje tereny zalewowe i nadzalewowe Bugu, wraz z wyspoiczyznami morenowymi i kemowymi. Park ten obejmuje swoim zasięgiem obszar dolnego Bugu wraz od miast Terespol...

olej wazelinowy sklep marletto