Klasztor Kamedułów w Wigrach

Miejscowość Wigry połozoan jest nad brzegiem jednego z największych jezior w Polsce – jeziora Wigry. Ziemie te, na których obecnie zbudowany jest kamedulski klasztor nadał zakonnikom król Jan II Kazimierz, po zakończeniu wojen polsko – szwedzkich. Jako teren do osiedlenia się zostały oddane im jezioro Węgierskie oraz otaczające je puszcza. Klaszot został wybudowany tutaj w drugiej połowie siedmenstaego wieku, po pożarze, jaki strawił drewniane do tej pory zabudowania. Zbudowany wówczas kościół charkteryzowął się barokowym przepychem oraz pięknem wystroju. Do czasów obecnych nie przetrwało wiele z oryginalnego wystroju, jedynie refektarz. Reszta zsotałą zniszczona w czasie drugiej wojny światowej. Wart odwiedzenia były piwnice znajdujące się w podziemiach klasztoru, w których zakonnicy skąłdowali miód, wino i inne dobra; obecnie jednak piwnice są niedostępne, gdyż uległy zasypaniu w czasie walk. Splądrowaniu uległy także podziemne krypty, w których mieściły się szczątki zakonników zmarłych przed dwustu laty. Zbeszczeszczaniu uległy wskutek poszukiwań skarbów, jakich dopuścili się żołnierze armii zarówno niemieckiej, jak i radzieckiej. W klasztorze Kamedułów przebywał w roku 1999 papież Jan Paweł II, który przebywał na Suwalszczyźnie. Wigry przyciągają turystów także bliskim sąsiedztwem jednego z polskich parków narodowych – Wigierskiego Parku Narodowego.

Sanktuarium w Kodeniu
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej jest znane przede wszystkim z racji świętego i dcudowenego obrazu, którego historia sięga czasów pierwszych apostołów. Obraz został namalowany na podstawie cudownej figurki, wyrzeżbionje podobno przez samego...
Roztoczański Park Narodowy
Rozotczańki park Narodowy założono został w roku 1974 i obejmuje swoim zasięgiem najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny Roztocza. Tradycje ochrony przyrodniczej tego obszaru sięgają już szesnastego wieku, kiedy na polecenie Jana Zamojskiego...
Nałęczów
Nałęczów należy do trójkąta turystycznego, tworzonego przez trzy miejscowości o charketrze turystycznym i krajoznawczym – Puławy, Kazimierz Dolny oraz właśnie Nałęczów. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z właściwości uzdrowiskowych....