Klasztor w Sejnach

Sejny to miasto położone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, niedaleko przejścia granicznego z Litwą. Sejny ze względu na swoją lokalizację jest miastem wielokulturowym, w którym przenikają się różne wpływy narodowościowe, w tym wpływy litewskie, rosyjskie, białoruskie oraz żydowskie. Do drugiej wojny światowej w Sejnach mieszkało wiele osób narodowości żydowskiej, do dziś w Sejnach istnieje stary i nowy cmentarz żydowski oraz synagoga żydowska. W mieście odbywa się wiele imprez i festynów o charakterze kulturalnym, gdzie mieszają się wpływy koegzystujących ze sobą kultur. W Sejnach głównym zabytkiem oraz miejscem odwiedzin pielgrzymów stanowi Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, pełniąca również funkcje sanktuarium, w którym mieści się drewniana figurka Matki Boskiej, słynąca z cudownych i uzdrawiających mocy. Kościół ten znajdował się od początku istnienia, to jest od początku siedemnastego wieku, w reakch i zarządzie klasztoru dominikanów, i reprezentuje styl architektoniczny późnego renesansu. Warto zobaczyć również ratusz w centrum miasta, pochodzący z drugiej połowy dziewiętnastego wieku, a także trzy synagogi żydowskie: Biała Synagoga, Stara Synagoga oraz Synagoga zwana Domem Talmudycznym. Warto również zobaczyć wybudowana pod koniec wieku osiemnastego kapliczkę świętej Anny, która została ufundowana przez parafian, którzy w ten sposób chcieli uchronić miasto przed kolejnymi pożarami.

Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim, co do wielkości parkiem narodowym w Polsce, a początki jego powstania przypadają na rok 1973. Do chwili obecnej teren Parku był systematycznie, czterokrotnie powiększany. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego...
Przełom Bugu – park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
Park Krajobrazowy podlaski Przełom Bugu jest obszarem ochrony przyrodniczej, który obejmuje tereny zalewowe i nadzalewowe Bugu, wraz z wyspoiczyznami morenowymi i kemowymi. Park ten obejmuje swoim zasięgiem obszar dolnego Bugu wraz od miast Terespol...
Hajnówka
Hajnówka jest niedużą miejscowością, jednak ważną dla ruchu turystycznego. Położona jest na skraju Puszczy Białowieskiej, stąd często nazywa się ja bramą do Puszczy. Hajnówka ze względu na bliskość granicy białoruskiej, jest również...

regeneracja dpf zespół kanału łokciowego