Krapkowice

Krapkowice to nieiwleka miejscowość, połozna w województwie śląskim, którą z obu stron opływają wody Odry. Znajduje się na styku ważnych szlaków komunikacyjnych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości – w czasach średniowiecza Krapkowice znajdowały się na trasie Szlaku Bursztynowego. Pierwsze informacje na temat osady miejskiej w tym miejscu pochodzą z wieku trzynastego. Przez prawie cały wiek szesnasty miasto należało do rodu Habsburgów. Do Polski zostało ostatecznie włączone dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej. W roku 1997 Krapkowice zostały dotknięte powodzią tysiąclecia, która spowodowała szkody liczone w miliardach złotych. W mieści tym warto zobaczyć zabytki, pochodzące przede wszystkim z okresu średniowiecza i wczesnego gotyku. Zobaczymy tutaj zabytki o charakterze sakralnym, w postaci dwóch kościołów: świętego Mikołaja, pochodzącego z wieku czternastego, oraz kościół Wniebowiżecia NMP, pochodzący z pierwszej połowy wieku trzynastego. Z wieku szesnastego pochodzi zamek Hohenzollernów, oraz już tylko ruiny zamku, pochodzącego z wieku dwunastego. Według podań miejscowych, zamek ten jest dziełem zakonu templariuszy. W układzie urbanistycznym Krapkowic pozostały także pierwotne założenia architektoniczne o charakterze obronnym; możemy zatem oglądać w tym mieście pozostałości murów miejskich, w których zachowały się wieże, pełniące funkcje obserwacyjne.

Prudnik
Prudnik położony jest na terenie Górnego śląska, w województwie opolskim, nad rzekami Prudnik i Złoty Potok. Według przeprowadzonych badań archeologicznych, osady ludzkie istniały tu już w okresie paleolitu, a członkowie tych społeczności...
Istebna
Istebbna jest wsią położoną w województwie śląskim, przepływa przez nią rzeka Olza. Usytuowana jest na stokach wzniesienia Złoty Groń. Z tego względu krajobraz otaczjacy wieś to głównie wzniesienia z nieiwlekimi obszarami o charakterze...
Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska jest miastem założonym w wieku siedemnastym przez wojewodę krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, obecnie należy administracyjnie do województwa małopolskiego. Kalwaria Zebrzydowska jest wpisana na listę Swiatwoego Dziedzictwa...

artificial plants www.artificialflowers.eu opłaty za połów ryb w morzu