Malbork oraz gotycki zespół urbanistyczno – obronny

Malbork jest miastem, które znane jest przede wszystkim z zespołu gotyckiego zamku krzyżackiego, który stanowi zwarty i bardzo dobrze zachowany kompleks, na który składają się trzy zamki oraz zespół budowli towarzyszących. Zamek krzyżacki został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Ze względu na zamek krzyżacki, Malbork jest członkiem stowarzyszenia, które tworzą gminy, w granicach, których znajdują się zamki gotyckie o nazwie Polskie Zamki Gotyckie. Stowarzyszenie to intensywnie promuje turystykę. Oprócz turystyki krajoznawczej i wypoczynkowej, Malbork jest także miejscem, w którym kwitnie turystyka kongresowa. Położenia nad wodami Nogatu daje także mozlwiosć korzystania z różnego rodzaju form turystyki wodnej, w tym rejsów statkiem, kajakiem, czy gondolą. Sam zamek jest nie tylko siedzibą Muzeum, ale także miejscem, w którym odbywają się sesje popularnonaukowe oraz równego rodzaju wsytway o charakterze ekspozycji stałych bądź okresowych. Oprócz samego zamku, Malbork posiada także wiele innych atrakcji, w tym miedzy innymi pozostałości murów miejskich z wieku trzynastego i czternastego, w ramach, których funkcjonują jeszcze baszty obronne i bramy. Centrum miasta to ratusz, wybudowany na przełomie trzynastego i czternastego wieku.

Kołobrzeg – zespół historyczno – uzdrowiskowy
Kołobrzeg położony u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku, bezpośrednio nad samym morzem i tym samym jest ważnym i dużym kąpieliskiem oraz ośrodkiem ruchu turystycznego o charakterze zdrowotnym. Walory uzdrowiskowe Kołobrzeg zawdzięcza przede...
Darłowo i Darłówko
Darłowo położone jest nad samym morzem, u ujścia do niego dwóch rzek: Wieprzy i Grabowej. Dzieli się na dwie części, w tym Darłówko, zlokalizowane bezpośrednio nad morzem, dzieli się dodatkowo na dwie części za pomocą naturalnej granicy,...
Międzyzdroje – nadmorskie centrum kulturalne
Międzyzdroje położone są w województwie zachodniopomorskim, nad samym brzegiem Bałtyku. Jest to popularna miejscowość turystyczna i kulturalna, ze względu na odbywający się tutaj co roku latem Europejski Festiwal Gwiazd, oraz ze względu na...

montaż kominków wielkopolska 4dogs