Nysa

Nysa pod względem przynależności administracyjnej zawiera się w granicach województwa opolskiego. Przez jej centrum przepływa Nysa Kłodzka. W pobliżu Nysy znajdują się dwa sztucznie stworzone zbiorniki wodne: Jezioro Otmuchowskie, oraz Jezioro Nyskie. Według danych naukowych, Nysa jest jednym z najstarszych miast okręgu śląskiego. Według podań pierwszy gród na tym terenie miał założyć król Bolesław Krzywousty, zatem powstanie tutaj organizmu miejskiego miało miejsce około wieku dwunastego. Nysa już od zcasow sredniwoiecza byłą miastem wliczanym w sferze edukacyjnej, gdyż istniała tu szkołą parafialna. W miarę rozwoju organizmów miejskich na terenie Polski, Nysa przezywłą swój dalszy rozkwit, ze względu na liczne przywileje, jak przywilej bicia własnej monety czy prawo składu lub przymusu drogowego. W czasie działań wojennych II wojny światowej Nysa został znaczne mierze zniszczona, bynajmniej wciąż jest tutaj wiele ciekawych obiektów. Pochodzący z wieku pietansyteg kościół św. Jakuba i św. Agnieszki, wraz z dzwonnica, której budowy ostatecznie nigdy nie ukończono. Na rynku w Nysie możemy pozdiwiac wiele zabytkowych kamienic. Twierdza Nysa, wybudowana za czasów pruskich stanowi do dnia dzisiejszego jeden z największych zespołów twierdz i fortyfikacji w Europie. Wieża Ziębicka, wybudowana w wieku czternastym stanowi po dziś dzień punkt widokowy na okolicę.

Krapkowice
Krapkowice to nieiwleka miejscowość, połozna w województwie śląskim, którą z obu stron opływają wody Odry. Znajduje się na styku ważnych szlaków komunikacyjnych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości – w czasach średniowiecza...
Prudnik
Prudnik położony jest na terenie Górnego śląska, w województwie opolskim, nad rzekami Prudnik i Złoty Potok. Według przeprowadzonych badań archeologicznych, osady ludzkie istniały tu już w okresie paleolitu, a członkowie tych społeczności...
Istebna
Istebbna jest wsią położoną w województwie śląskim, przepływa przez nią rzeka Olza. Usytuowana jest na stokach wzniesienia Złoty Groń. Z tego względu krajobraz otaczjacy wieś to głównie wzniesienia z nieiwlekimi obszarami o charakterze...

nawożenie iglaków