Pieniny

Pieniny są pasmem górskim, rozciągającym się na południowe części polki oraz na pólnecnej części Słowacji. Terytorialnie należą do pasma górskiego Karpat. Całość łańcuch górskiego Pienin zlokalizowana jest w zlewni Dunajca, który jest zarazem główną rzeką tego obszaru. Właśnie przełom Dunajce jest najbardziej malowniczą częścią łasucha górskiego Pienin, i stanowi główną atrakcję turystyczną, szczególnie, jeśli chodzi o organizowane spływy tratwą po Dunajcu. Ze względu na podłoże wapienne, Pieniny są łańcuchem gromkim o bardzo urozmaiconej rzeźbie, które stosunkowo łatwo ulega procesom erozji, wietrzenia i innego rodzaju przeobrażeniom poprzez oddziaływanie czynników mechanicznych. Z tego też względu Pieniny są bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowym, a także florystycznym, gdyż specyfika podłoża sprzyja powstawaniu różnorodności florystycznej. Pieniny posiadają specyficzny, łagodny jak na górskie warunki, klimat, a stromość ich stoków nie pozwala na to, żeby zachodził tu proces rozrastania się powierzchni leśnych, w związku z tym lasy stanowią około sześćdziesięciu procent powierzchni Pienin. Ze względu na różnorodność i specyfikę florystyczną, idzie wprost różnorodność faunistyczna. Spotakc tu można wilka, niedźwiedzia, wydrę, dziki, sarny, oraz nietoperze, dużą ilość ptaków drapieżnych. Cześć Pienin objęta są ochroną przyrodniczą jako Pieniński Park Narodowy.

Tatry
Tatry są najwyższym łańcuchem górskim, należącym do Karpat. Na terenie Polski leżący obszar Karpat chroniony jest w postaci Tatrzańskiego Parku Narodowego, jednego z najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Ponadto obszar Tatr...
Jura Krakowsko – Częstochowska
Jura Krakowsko –Częstochowska to inaczej Wyżyna krakowsko – Częstochowska, która ciągnie się na długości około osiemdzieisieciu kilometrów miedzy Krakowem a Częstochową. Obszar ten zbudowany jest przede wszystkim ze skał w postaci margli,...
Brzeg
Brzeg położony jest w wojezwództwei opolskim, a jego historyczna przynależność to teren dolnego śląska. Pewnego rodzaju osady ludzkie istniały tutaj już w okresie antycznym. W wieku trzynastym gród otrzymał przywilej lokacyjny. Brzeg stanowił...