Prudnik

Prudnik położony jest na terenie Górnego śląska, w województwie opolskim, nad rzekami Prudnik i Złoty Potok. Według przeprowadzonych badań archeologicznych, osady ludzkie istniały tu już w okresie paleolitu, a członkowie tych społeczności prowadzili ożywione kontakty handlowe z Rzymem. Potwierdzenie isteniena tutaj osady miejskiej pochodzi z wieku trzynastego. W czasie swojego isteniena jako miasto, Prudnik przebywał w różnych reakch, ostatecznie w roku 1945, czyli po zakończeniu działań wojennych drugiej wojny swiatwoej, miasto znalazło się w granicach Polski. W mieście tym warto zobaczyć pozostałości zamku ztgrzynastego wieku, do dnia dzisiejszego zachowała się Wieża Zamkowa. Można również zoabzyć średniowieczne fortyfikacje w postaci murów miejskich, pochodzących z czternastego wieku, w które wkomponowane są baszty. Obecnie mieści się w nich Muzeum Ziemi Prudnickiej. W centrum miasta znajduje się ratusz miejski, zbudowany już w średniowieczu, następnie wielokrtoenie przebudowywany. Znajdują się tutaj również pojedyncze zabytki z okresu baroku, miedzy innymi barkowa fontanna oraz barokowe figury. Prudnik to także prężny ośrodek sportowy, działa tu miedzy innymi drugoligowy klub koszykarski, pierwszoligowy klub łucznictwa kobiet, oraz klub jeździecki, powstały na zrębach istniejącej tutaj stadniny koni.

Istebna
Istebbna jest wsią położoną w województwie śląskim, przepływa przez nią rzeka Olza. Usytuowana jest na stokach wzniesienia Złoty Groń. Z tego względu krajobraz otaczjacy wieś to głównie wzniesienia z nieiwlekimi obszarami o charakterze...
Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska jest miastem założonym w wieku siedemnastym przez wojewodę krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, obecnie należy administracyjnie do województwa małopolskiego. Kalwaria Zebrzydowska jest wpisana na listę Swiatwoego Dziedzictwa...
Wadowice
Wadowice to miasto papieskie, położone w województwie małopolskim, nad rzeka Skawą; przynależność geograficzna sytuuje je na Pogórzu Śląskim. Miasto powstało około wieku czternastego, chociaż zapewne postać grodu miało to miejsce już...

koszyk na przybory do szycia