Przełom Bugu – park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Park Krajobrazowy podlaski Przełom Bugu jest obszarem ochrony przyrodniczej, który obejmuje tereny zalewowe i nadzalewowe Bugu, wraz z wyspoiczyznami morenowymi i kemowymi. Park ten obejmuje swoim zasięgiem obszar dolnego Bugu wraz od miast Terespol po rzekę Toczną. W skąłd Parku wchodzą nie tylko okolice najbliższe dolny Bugu, ale także duże kompleksy leśne, które znajdują się w większej odległości od samej rzeki. Szczególnie bogate pod względem przyrodniczym i cenne są środowiska faunistyczne, które zlokalizowane sa w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Należą do nich przede wszystkim łęgi wierzbowo – topolowe oraz łęgi wiązowo – jesionowe. Charakterystyczne sa także skupiska jednogatunkowe różnych rodzajów wierzb, w tym wierzby białej, kruchej czy purpurowej. Ciekawe są również tereny zalewowe w typie starorzecza, wśród których spotkać można typową dla takich obszarów roślinność pływającą. Nad brzegami tych starorzeczy rosną zbiorowiska szuwarowe, natomiast położone powyżej nich brzegi porasta często roślinność sucholubna. Przełom Bugu jest terenem bardzo malowniczym, co jest możliwe dzięki temu, ze rzeka nie jest sztucznie regulowana. Zachowuje, więc swój naturalny charakter, i daje możliwość obserwacji naturalnych procesów zachodzących w korycie rzeki, w tym erozji i akumulacji.

Hajnówka
Hajnówka jest niedużą miejscowością, jednak ważną dla ruchu turystycznego. Położona jest na skraju Puszczy Białowieskiej, stąd często nazywa się ja bramą do Puszczy. Hajnówka ze względu na bliskość granicy białoruskiej, jest również...
Puszcza Augustowska
Puszcza Augustowska jest dużym kompleksem leśnym, zlokalizowanym na terenie trzech państw: Polski, Litwy oraz Białorusi. W Polsce teren Puszczy jest częściowo objęty ochroną przyrodniczą najwyższej rangi – zlokalizowany jest tutaj Wigierski...
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski znajduje się w odległości siedmiu kilometrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Z wybrzeżem łączy się w sposób pośredni za pomocą cieśniny, jaką tworzy przepływająca przez Kamień Pomorski rzeka Dziwna.Kamień Pomorski...

Najpopularniejsze nasiona marihuany outdoor https://www.epanel.pl/