Puszcza Augustowska

Puszcza Augustowska jest dużym kompleksem leśnym, zlokalizowanym na terenie trzech państw: Polski, Litwy oraz Białorusi. W Polsce teren Puszczy jest częściowo objęty ochroną przyrodniczą najwyższej rangi – zlokalizowany jest tutaj Wigierski Park Narodowy. Teren Puszczy jest obszarem płaskim, na którym zlokalizowane są utwory polodowcowe w formie sandrów. Urozmaiceniem krajobrazowym są wysteoujace tutaj wydmy. Na terenie Puszczy znajduje się wiele jezior, w tym miedzy innymi jezioro Wigry, Sajno, Niecko i inne. Przez Puszcze przebiegają również działy wodne Wisły oraz Niemna. Pod względem florystycznym Puszcza Augustowska jest terenem, na którym zachowały się stare drzewostany, często liczące ponad 120 lat. Główny udział w drzewostanie mają bory sosnowe i świerkowe, a także bory wilgotne. W dolinach rzek i jezior wysterują również zbiorowiska torfowe wraz drzewostanem olchowym, tworzącym charakterystyczne zbiorowiska olsów. Zachowały się tutaj także relikty typowe dla obszarów północnych, co nastąpiło za sprawą surowego klimatu, jaki panuje na tym obszarze. Spotkać tutaj można takie gatunki, jak brzoza niska, zimoziół północny czy różne gatunki rosiczek. Fauna jest również bogata, i choć nie wysterują tutaj już żubry czy niedźwiedzie, to spotkać można takie gatunki, jak jenot, jeleń szlachetny, borsuk, żbik, czy ryś. Gatunki ptaków to miedzy innymi kania ruda i czarna, orlik krzykliwy, trzmielojad czy niemal wszystkie gatunki dzięciołów.

Kamień Pomorski
Kamień Pomorski znajduje się w odległości siedmiu kilometrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Z wybrzeżem łączy się w sposób pośredni za pomocą cieśniny, jaką tworzy przepływająca przez Kamień Pomorski rzeka Dziwna.Kamień Pomorski...
Trzebiatów
Trzebiatów położony jest w odległości ośmiu kilometrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, otoczony jest przepływającą w pobliżu centrum miasta rzeką Regą. Trzebiatów jest miastem zabytkowym, w którym bardzo wyraźnie zachował się...
Trzęsacz i Niechorze
Niechorze położone jest w województwie zachodniopomorskim, i stanowi jedno z bardziej popularnych kurortów wypoczynkowych na Wybrzeżu Rewalskim. Znajduje się tutaj wiele możliwości wypoczynku, a plaże w Niechorzu przyciągają przede wszystkim...

www.zabawki-z-drewna.pl https://buxida.pl/