Roztoczański Park Narodowy

Rozotczańki park Narodowy założono został w roku 1974 i obejmuje swoim zasięgiem najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny Roztocza. Tradycje ochrony przyrodniczej tego obszaru sięgają już szesnastego wieku, kiedy na polecenie Jana Zamojskiego utworzono na tym obszarze zwierzyniec, czyli ogrodzony park, w którym żyły różne gatunki zwierząt, w tym tarpany. W roku 1936 powołano do szycia rezerwat Bukowa Góra, kutry obecnie stanowi cześć należącą do obszaru ochrony ścisłej Parku. Symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik polski. Na podstawie sprowadzonych w granice Parku przedstawicieli tego gatunku, rozpoczęto proces introdukcji tarpana, czyli wymarłego w początkach dwudziestego wieku przodka konia domowego. Na tereni parku spotkamy też bobry, jelenie, sarny, dziki, wilki oraz rysie. Interesująca jest fauna reprezentowana przez świat ptaków. Żyją tutaj takie gatunki jak bocian czarny, orlik krzykliwy, niemal wszystkie gatunki dzięciołów. Spotkać można także przedstawicieli świata płazów i gadów: wystepouja tu takie gatunki jak: rzekotka drzewna, ropucha szara, żółw błotny czy zaskroniec. Działalność przyrodniczo – edukacyjną na terenie Parku prowadzi Ośrodek Edukacyjno – Muzealny, który prowadzi miedzy innymi wykłady, projekcje filmów przyrodniczych oraz prezentuje różnego rodzaju wystawy. Przez teren Parku prowadzi również wiele szlaków turystycznych, w tym szlak rowerowy.

Nałęczów
Nałęczów należy do trójkąta turystycznego, tworzonego przez trzy miejscowości o charketrze turystycznym i krajoznawczym – Puławy, Kazimierz Dolny oraz właśnie Nałęczów. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z właściwości uzdrowiskowych....
Zamość
Zamość jest głównym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym oraz edukacyjnym Zamojszczyzny. Ze względu na zabudowę architektoniczną nazywane jest perłą renesansu, a stara część miasta został wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości...
Sandomierz
Sandomierz jest położony na skraju Wyżyny Sandomierskiej, a jego likoalizacja obejmuje swoim obszarem teren siedmiu wzgórz. Z tego względu Sandomierz bywa także nazywany „małym Rzymem”. Jest to ważny ośrodek turystyczny, kulturalny i historyczny...

Oferujemy spawanie bloków silkników