Wadowice

Wadowice to miasto papieskie, położone w województwie małopolskim, nad rzeka Skawą; przynależność geograficzna sytuuje je na Pogórzu Śląskim. Miasto powstało około wieku czternastego, chociaż zapewne postać grodu miało to miejsce już wcześniej. W roku 1920 przyszedł tu na świat Karol Wojtyła, późniejszy papież. Właśnie temu wydarzeniu Wadowice poświęcają najwięcej miejsca. I tak zlokalizowany jest w jego domu rodzinnym muzeum poświecone biografii Papieża. Imię papieskie nosi także centralny plac w Wadowicach, z zabytkowymi kamienicami. W samym centrum miasteczka ustawiony jest także pomnik Papieża odsłonięty w roku 2006. Ponadto w Wadowicach można po dziś dzień kupić słynne papieskie, oryginalne kremówki, znane już w całej Polce. W Wadowicach znajduje się także kościół pełniący funkcje kościoła parafialnego, od kilku lat posiadający tytuł Bazyliki Mniejszej, pochodzący z osiemnastego wieku, z cennym prezbiterium, pochodzącym z wieku pietanestego. Ponadto znajduje się tutaj także klasztor Ojców Karmelitów Bosych oraz sanktuarium pod patronatem switego Józefa. Mieści się tutaj także Muzeum Miejskie, ma ono siedzibę w najstarszym w całych Wadowicach budynku, pochodzącemu z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Można tutaj także zobaczyć dwór w stylu klasycystycznym, pochocdzacy z wieku dziewiętnastego, noszący imię wójta Wadowic, Mikołaja Komorowskiego.

Beskidy
Beskidy wchodzą w pasmo górskie należące do łańcucha Karpat Zewneytrznych i ciągną się na przełomie sześciuset kilometrów, od Czech na zachodzie po Ukrainę na wschodzie, po drodze przebiegając przez teren Polski. Pod względem geologicznym...
Pieniny
Pieniny są pasmem górskim, rozciągającym się na południowe części polki oraz na pólnecnej części Słowacji. Terytorialnie należą do pasma górskiego Karpat. Całość łańcuch górskiego Pienin zlokalizowana jest w zlewni Dunajca, który...
Tatry
Tatry są najwyższym łańcuchem górskim, należącym do Karpat. Na terenie Polski leżący obszar Karpat chroniony jest w postaci Tatrzańskiego Parku Narodowego, jednego z najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Ponadto obszar Tatr...

salon miko