Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy jest Parkiem utworzonym w roku 1960, i jest to pierwszy park o charakterze morskim w Polsce. Symbolem Wolińskiego Parku Narodowego jest orzeł bielik. Park chroni najcenniejsze fragmenty nadmorskie, w tym brzegi klifowe, na których znajdują się punkty widokowe (góra Gosań i góra Kawcza), oraz fragmenty porośnięte lasem bukowym, w podszycie którego występuje wiele cennych gatunków roślin. Jednak to przede wszystkim świat zwierzęcy stanowi atrakcję turystyczną Parku oraz stanowi o jego wartości. Jest to miejsce, w którym obszary lęgowe i żywieniowe znajduje wiele gatunków ptaków wodno – błotnych. Jest to także miejsce, w którym wiele gatunków znajduje wytchnienie w trakcie zimowych czy wiosennych przelotów. Czołowy gatunek stanowi oczywiście orzeł bielik, ale na uwagę zasługują także takie gatunki, jak: wodniczka biegus zmienny, wiele gatunków sów, w tym największa sowa – puchacz. Wśród ssaków żyją tutaj przedstawiciele takich gatunków, jak: gronostaj, kuna, jeleń szlachetny, morświn, borsuk, a także gatunki napływowe, w tym szop pracz czy norka amerykańska. O wartości przyrodniczej tego obszaru stanowią przede wszystkim stare drzewostany bukowe, które dają schronienie tym wszystkim gatunkom zwierząt. W Parku swoją siedzibę ma również Muzeum Przyrodnicze, które nosi imię słynnego biologa i botanika wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego, profesora Adama Wodziczki.

Gryfino
Gryfino położone jest przy granicy niemieckiej, bezpośrednio nad Odrą Wschodnią. W pobliżu Gryfina rozciągają się granice Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Gryfino było osadą znaczącą od czasów średniowiecza. W tym okresie należało...
Jezioro Dąbie
Jezioro Dąbie należy do zlewni Dolnej Odry, położone jest w całości w granicach Szczecina. Jest to czwarte co do wielkości jezioro w Polsce, oraz pierwsze w rankingu jezior województwa zachodniopomorskiego. Jest to jezioro deltowe, które ma bardzo...
Trzebnica
Trzebnica jest miastem zlokalizowanym w województwie dolnośląskim. Pierwsze wzmianki na temat miasta pojwiaja się w wieku dwunastym, jednak słowiańska osada istniała tutaj znacznie wcześniej, gdyż niedawno odkryte zostały pozostałości takiej...