Zespół klasztorny w Żaganiu

Żagań zlokalizowany jest w województwie lubuskim, opływają go wody dwóch rzek: Bobru oraz CZernej. Według podań, gród istniał tu już około siedemsetnego roku, jednak według źródeł historycznych, pierwsza osada została tutaj utworzona w drugiej połowie dwunastego wieku. Położenie miało cel strategiczny – Żagań pełnił rolę grodu i strażnicy dla wszystkich, którzy dokonywali przeprawy przez rzekę Bóbr. Około trzynastego na teren Żagania przybyli przedstawiciele dwóch klasztorów: augustianów oraz franciszkanów. Ci pierwsi założyli klasztor, który pełnił istotną rolę kulturalną oraz naukową. W ramach zespołu poklasztornego wyróżnia się obecnie kościół Wniebowzięcia NMP, klasztor oraz spichlerz. Drugi zespół poklasztorny został stworzony swego czasu przez zakon franciszkanów, w skład, którego wchodzi kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła oraz kolegium jezuickie, obecnie cześć jest przekształcona na Komendę Policji. Zabytkowy jest również zespół pałacowy dawnych właścicieli Żagania, rodu Lobkowitzów, wybudowany w stylu późnego baroku. Żagań dysponuje również pozostałościami murów miejskich, które zostały zbudowane na przełomie cztrenatsego i piętnastego wieku. Zobaczyć tu również można już nieliczne, ale bardzo cenne zespoły kamienic, zbudowanych w stylu renesansowym i barkowym, na wcześniej istenijacych kamienicach gotyckich. Na uwagę zasługuje również Kaplica Bożego Grobu, która jest kopią Grobu w Jerozolimie, wybudowana w drugiej połowie szesnastego wieku.

Klasztor pocysterski w Obrze
Obra należy terytorialnie do województwa wielkopolskiego i znajduje się na trasie dawnego szlaku Cystersów. Główną atrakcją Obry jest klasztor pocsyterski, w którym obecnie mieści się seminarium duchowne oraz działa Muzeum Misyjne. Pierwsze...
Międzyrzecz
Międzyrzecz jest miastem leżącym w województwie lubuskim, usytuowanym w rozlewiskach rzeki Obry, tuz przy ujściu do niej Paklicy. Pierwsze osady ludzkie powstały w tym rejonie już około szóstego wieku naszej ery, natomiast pierwszy gród warowny...
Miedzyrzecki Rejon Umocniony
Międzyrzecki Rejon Umocniony to system fortyfikacji, które zostały stworzone przez Niemców w latach 1934 -1944 w celach obrony ich wschodnich granic przed agresją strony polskiej. Długość korytarzy, które biegną pod ziemią, wynosi około trzydziestu...

Synthesis-Media